EfTEN CapitalEfTEN Capital

EfTEN Special Opportunities Fund

Jätkusuutlikkus

 

Kokkuvõte

Usaldusfond EfTEN Special Opportunities Fund (edaspidi Fond) edendab ärikinnisvara jätkusuutliku valitsemise põhimõtteid läbi kestlike põhimõtetega üürilepingute (nn green lease) kasutamise, tarbimisandmete kogumise ning kuluefektiivse jätkusuutlikkuse tulemuslikkuse mõõtmise EPC ja BREEAM sertifikaatide tasemete näol, kus asjakohane.

Iga fondi investeeringut hinnatakse põhjalikult ja kontrollitakse enne investeerimisotsuse tegemist. Kõik lõplikud investeerimisotsused teevad Fondi investeerimisjuhid siis ja ainult siis, kui kõik asjassepuutuvad eelkontrollid on lõpule viidud.

Eesmärgi täitmise mõõtmiseks kasutatakse kestlikkusmõõdikuid ning jätkusuutlikkuse ja energiatõhususe sertifikaatide tasemeid. Varade kestlikkusega seotud mõõdikute tulemuslikkuse parandamine vähendab investeeringute valitsemise jalajälge ning tagab kuluefektiivse Fondi varade igapäevase valitsemise. Andmeid keskkonnaalaste või sotsiaalsete omaduste mõõtmiseks kogub Fond otse.

Kestliku investeerimise eesmärk puudub

Käesoleva finantstootega edendatakse keskkonnaalaseid või sotsiaalseid omadusi, kuid selle eesmärk ei ole kestlik investeerimine.

Finantstoote keskkonnaalased või sotsiaalsed omadused

Fondi asutamisdokumentides on sätestatud jätkusuutlikkuse kriteeriumid, mida tuleb investeeringute tegemisel ja hoidmisel täita. Need hõlmavad ostueelset jätkusuutlikkuse analüüsi, kestlikku portfellijuhtimist omandatud ja/või (ümber)arendatud varade suhtes ning investoritele raporteerimist, kus asjakohane. Fond edendab ärikinnisvara jätkusuutliku valitsemise põhimõtteid läbi kestlike põhimõtetega üürilepingute (nn green lease) kasutamise, tarbimisandmete kogumise ning kuluefektiivse jätkusuutlikkuse tulemuslikkuse mõõtmise EPC ja BREEAM sertifikaatide tasemete näol, kus asjakohane.

Investeerimisstrateegia

Fondi investeerimisstrateegia on Eestis, Lätis ja Leedus kõrge tulutasemega kinnisasjade finantseerimine ja soetamine, mis võivad olla investeeringu hetkel majandusraskustes või majandusraskustesse jõudmas. Fond võib kasutada investeeringute finantseerimiseks võimendust ning iga investeering peaks olema väiksem kui 25% Fondi kapitalist.

Investeeringute osakaal

Fondi investeeringute osakaalud on täpsemalt välja toodud avalikustatud lepingueelses teabes siin: https://eften.ee/fondid/eften-special-opportunities-fund/aruanded-ja-dokumendid/

Keskkonnaalaste või sotsiaalsete omaduste seire

Fondi eesmärgiks on Fondi tähtaja jooksul varade keskkonnaalase ja kestlikkusega seotud tulemuslikkuse kuluefektiivne tõstmine varades, kus see on asjakohane. Seejuures panustab Fond võimalikult maksimaalselt kliimamuutuste leevendamisesse ja nendega kohanemisesse. Eesmärgi täitmise mõõtmiseks kasutatakse kestlikkusmõõdikuid ning jätkusuutlikkuse ja energiatõhususe sertifikaatide tasemeid, kus asjakohane. Varade kestlikkusega seotud mõõdikute tulemuslikkuse parandamine vähendab investeeringute valitsemise jalajälge ning tagab kuluefektiivse Fondi varade igapäevase valitsemise.

Meetodid

Selleks, et mõõta keskkonnaalaste või sotsiaalsete omaduste täitmist, võrdleb Fond tarbimise algandmeid ja energiakasutuse tasemeid eelmise kalendriaasta tasemete ning investeeringu alguse tasemetega.

Andmeallikad ja andmetöötlus

Andmeid keskkonnaalaste või sotsiaalsete omaduste mõõtmiseks kogub Fond otse. See hõlmab investeerimisobjekti tarbimisandmeid ja energiatõhususe sertifikaadi tasemeid. Lisaks mõõdetakse sidusrühmade kaasamist regulaarsete küsimustike ja tagasiside vormide abil, kus asjakohane. Andmeid töötleb Fond ja vajaduse korral tagavad andmete korrektsuse kolmandad isikud. Hinnanguliste andmete tase hoitakse võimalikult madalal ja avalikustatakse asjakohaselt investoritele.

Meetodite ja andmete piirangud

Eespool kirjeldatud andmetel ja metoodikatel ei ole selles etapis mingeid piiranguid.

Hoolsuskohustus

Iga fondi investeeringut hinnatakse põhjalikult ja kontrollitakse enne investeerimisotsuse tegemist. See protsess hõlmab nii juriidilist kui ka tehnilist eelkontrolli, et tuua esile varaga seotud võimalikud haavatavused ja riskid. Kõik lõplikud investeerimisotsused teevad Fondi investeerimisjuhid siis ja ainult siis, kui kõik asjassepuutuvad eelkontrollid on lõpule viidud.

Kaasamispoliitika

Kaasamine ei ole Fondi keskkonnaalase või sotsiaalse investeerimisstrateegia osa.

Kontaktid

Nõukogu

  • EfTEN SOF GP OÜ
  • A. Lauteri 5, Tallinn

Juhatus

Viimased uudised

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Veebilehe kasutamist jätkates nõustute sellega.
Loe ka ettevõtte Privaatsuspoliitikat.

OK