EfTEN CapitalEfTEN Capital

EfTEN Real Estate Fund

Fondi nimi EfTEN Real Estate Fund AS
Fondi liik Avalik kinnine alternatiivne investeerimisfond, aktsiaseltsina asutatud fond. Finantsinspektsiooni järelevalve all.
Fondi tähtaeg Tähtajatu
Fondivalitseja EfTEN Capital AS
Fondi staatus Noteeritud Nasdaq Balti põhinimekirjas
Audiitor AS PricewaterhouseCoopers
Fondi maht (aktsiakapital) Kuni 120 miljonit eurot.
Investeerimisfookus Äriotstarbelised rahavoogu tootvad või arendusjärgus olevad kinnisvaraobjektid Eestis, Lätis ja Leedus.
Finantsvõimendus <65%
Aktsiate väljalaskmine Üldkoosoleku otsuse alusel. Aktsiate eest tasumine ainult rahaliste sissemaksetega.
Märkimistasu Kuni 2% märkimise korraldaja, Swedbank AS-le
Aktsiate likviidsus Fondi aktsiad on noteeritud väärtpaberibörsil
Aktsiate tagasiostmine fondi poolt Puudub.
Investeeritud kapitali minimaalne tootlikkus, millest alates hakatakse arvestama edukustasuna makstavat valitsemistasu („Hurdle rate“): 10 % aastas.
Valitsemistasu 2% investeeritud kapitalilt aastas
Fondi vara puhasväärtus (NAV) NAV-i arvutus toimub igakuiselt vastavalt Fondi põhikirjale ning fondi ja fondi vara puhasväärtuse arvutamise korrale.
NAV avaldatakse fondivalitseja veebilehel www.eften.ee
NB! Eelmiste perioodide tootlus ei garanteeri fondi järgmiste perioodide tootlust
Dividend Kuni 80% vabast rahavoost (EBITDA miinus intressimaksed miinus annuiteetmaksete põhiosad)
Fondi oodatav aktsiakapitali tulusus Iga-aastaselt 15%.
Depositoorium Swedbank AS

Kontaktid

Nõukogu

  • Arti Arakas (esimees)
  • Olav Miil
  • Siive Penu
  • Sander Rebane

Juhatus

Viimased uudised

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Veebilehe kasutamist jätkates nõustute sellega.
Loe ka ettevõtte Privaatsuspoliitikat.

OK