EfTEN CapitalEfTEN Capital

EfTEN Real Estate Fund 5

Jätkusuutlikkus

 

Kokkuvõte

EfTEN Real Estate Fund 5 usaldusfond (edaspidi Fond) edendab ärikinnisvara jätkusuutliku valitsemise põhimõtteid läbi kestlike põhimõtetega üürilepingute (nn green lease) kasutamise ning kuluefektiivse jätkusuutlikkuse tulemuslikkuse mõõtmise EPC ja BREEAM sertifikaatide tasemete näol. Fondi varade valitsemisel on eesmärgiks tagada vara väärtuse säilimine.

Iga fondi investeeringut hinnatakse põhjalikult ja kontrollitakse enne investeerimisotsuse tegemist. Kõik lõplikud investeerimisotsused teevad Fondi investeerimisjuhid siis ja ainult siis, kui kõik asjassepuutuvad eelkontrollid on lõpule viidud.

Eesmärgi täitmise mõõtmiseks kasutatakse kestlikkusmõõdikuid ning jätkusuutlikkuse ja energiatõhususe sertifikaatide tasemeid. Varade kestlikkusega seotud mõõdikute tulemuslikkuse parandamine vähendab investeeringute valitsemise jalajälge ning tagab kuluefektiivse Fondi varade igapäevase valitsemise. Andmeid keskkonnaalaste või sotsiaalsete omaduste mõõtmiseks kogub Fond otse.

Kestliku investeerimise eesmärk puudub

Käesoleva finantstootega edendatakse keskkonnaalaseid või sotsiaalseid omadusi, kuid selle eesmärk ei ole kestlik investeerimine.

Finantstoote keskkonnaalased või sotsiaalsed omadused

Fondi asutamisdokumentides on sätestatud jätkusuutlikkuse kriteeriumid, mida tuleb iga investeeringu tegemisel ja hoidmisel täita. Need hõlmavad ostueelset jätkusuutlikkuse analüüsi, kestlikku portfellijuhtimist omandatud ja/või (ümber)arendatud varade suhtes ning investoritele raporteerimist. Fond edendab ärikinnisvara jätkusuutliku valitsemise põhimõtteid läbi kestlike põhimõtetega üürilepingute (nn green lease) kasutamise ning kuluefektiivse jätkusuutlikkuse tulemuslikkuse mõõtmise EPC ja BREEAM sertifikaatide tasemete näol.

Investeerimisstrateegia

Fondi investeerimisstrateegia on Eestis, Lätis ja Leedus ärikinnisvara soetamine, mis on kaetud pikaajaliste rendilepingutega ja vastavad rahvusvaheliselt tunnustatud “Core” või “Core plus” ärikinnisvara kategooriatele. Fond võib kasutada investeeringute finantseerimiseks võimendust ning iga investeering peaks olema suurem kui 15 miljonit eurot. Fond ei investeeri mitteärikinnisvarasse ega arendusprojektidesse. Fondi varade valitsemisel on eesmärgiks tagada vara väärtuse säilimine ja selle tarbeks teostatavad parendustööd ei ole käsitatavad arendusprojektidena.

Investeeringute osakaal

Fondi investeeringute osakaalud on täpsemalt välja toodud avalikustatud lepingueelses teabes siin:
https://eften.ee/fondid/eften-real-estate-fund-5/aruanded-ja-dokumendid/

Keskkonnaalaste või sotsiaalsete omaduste seire

Fondi eesmärgiks on Fondi tähtaja jooksul varade keskkonnaalase ja kestlikkusega seotud tulemuslikkuse kuluefektiivne tõstmine varades, kus see on asjakohane. Seejuures panustab Fond võimalikult maksimaalselt kliimamuutuste leevendamisesse ja nendega kohanemisesse. Eesmärgi täitmise mõõtmiseks kasutatakse kestlikkusmõõdikuid ning jätkusuutlikkuse ja energiatõhususe sertifikaatide tasemeid. Varade kestlikkusega seotud mõõdikute tulemuslikkuse parandamine vähendab investeeringute valitsemise jalajälge ning tagab kuluefektiivse Fondi varade igapäevase valitsemise.

Meetodid

Selleks, et mõõta keskkonnaalaste või sotsiaalsete omaduste täitmist, võrdleb Fond tarbimise algandmeid ja energiakasutuse tasemeid Fondi dokumentides sätestatud eesmärkidega.

Andmeallikad ja andmetöötlus

Andmeid keskkonnaalaste või sotsiaalsete omaduste mõõtmiseks kogub Fond otse. See hõlmab investeerimisobjekti tarbimisandmeid ja energiatõhususe sertifikaadi tasemeid. Lisaks mõõdetakse sidusrühmade kaasamist regulaarsete küsimustike ja tagasiside vormide abil. Andmeid töötleb Fond ja vajaduse korral tagavad andmete korrektsuse kolmandad isikud. Hinnanguliste andmete tase hoitakse võimalikult madalal ja avalikustatakse asjakohaselt.

Meetodite ja andmete piirangud

Eespool kirjeldatud andmetel ja metoodikatel ei ole selles etapis mingeid piiranguid.

Hoolsuskohustus

Iga fondi investeeringut hinnatakse põhjalikult ja kontrollitakse enne investeerimisotsuse tegemist. See protsess hõlmab nii juriidilist kui ka tehnilist eelkontrolli, et tuua esile varaga seotud võimalikud haavatavused ja riskid. Kõik lõplikud investeerimisotsused teevad Fondi investeerimisjuhid siis ja ainult siis, kui kõik asjassepuutuvad eelkontrollid on lõpule viidud.

Kaasamispoliitika

Kaasamine ei ole Fondi keskkonnaalase või sotsiaalse investeerimisstrateegia osa.

Kontaktid

Nõukogu

  • EfTEN Viies GP OÜ
  • A. Lauteri 5, Tallinn

Juhatus

Viimased uudised

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Veebilehe kasutamist jätkates nõustute sellega.
Loe ka ettevõtte Privaatsuspoliitikat.

OK