EfTEN CapitalEfTEN Capital

Uudised

Teade Investeermisfond TI EfTEN Globaalne portfell jaotatava vara kohta

EfTEN Capital AS, registrikood 11505542, asukoht Tallinn, Tartu mnt 43 /F.R. Kreutzwaldi 24 teatab, et Investeerimisfondi TI EfTEN Globaalne portfell vara jaotatakse järgmiselt:
– Liik 1 (A osaku) väljamakse aluseks olev puhasväärtus on 9,8988 eurot;
– Liik 2 (B osaku) väljamakse aluseks olev puhasväärtus on 9,9126 eurot;
– Liib 3 (C osaku) väljamakse aluseks olev puhasväärtus on 6,3283 eurot.

Osakuomanikule väljamakstava summa arvutamiseks korrutatakse talle kuuluvate osakute arv osaku kohta väljamakse aluseks oleva puhasväärtusega ning ümardatakse saadud tulemus eurosendi täpsusega.

Jaotatav vara makstakse osakuomaniku väärtpaberikontoga seotud arvelduskontole hiljemalt 27. mail 2011. Osakuomanikel ei ole vajalik täiendavate andmete ega dokumentide esitamine.
Rahalise väljamakse tegemise järel kustutatakse fondiosak investori väärtpaberikontolt.

Kui ülalnimetatud tähtpäevaks ei ole võimalik osakuomanikule raha välja maksta, deponeeritakse see fondi depositooriumisse (s.o AS-i Swedbank).

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Veebilehe kasutamist jätkates nõustute sellega.
Loe ka ettevõtte Privaatsuspoliitikat.

OK