EfTEN CapitalEfTEN Capital

Uudised

Balti Kinnisvaraportfell AS-i aktsionäride korralise üldkoosoleku kutse ja päevakord

Balti Kinnisvaraportfell AS-i (registrikood 10830872, asukoht Tallinn, A.Lauteri 5) juhatus kutsub kokku aktsionäride korralise üldkoosoleku 17. juunil 2015. a kell 14.00.
Üldkoosoleku toimumise koht on ettevõtte asukoht aadressil Tallinn, A. Lauteri 5 (III korrus).

Balti Kinnisvaraportfell AS-i nõukogu määras alljärgneva üldkoosoleku päevakorra:
1. Ülevaade ettevõtte tegevusest
2. 2014. majandusaasta aruande kinnitamine
3. Kasumi jaotamine

Lisainformatsioon:
Kui üldkoosoleku kutsub kokku juhatus, koostab vastavalt äriseadustikule juhatus iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu. 17.06.2015. a aktsionäride üldkoosoleku päevakorras olevate küsimuste osas on otsuste eelnõud ja üldkoosolekuga seonduv täiendav informatsioon alljärgnev:
Päevakorrapunkt 1:
Juhatus teeb ülevaate fondi tegevusest, sh kinnisvarainvesteeringutest ja varade müügist.
Otsuse eelnõu: Kiita heaks nõukogu ja juhatuse tegevus.
Päevakorrapunkt 2:
Juhatus on koostanud 2014. majandusaasta aruande, mis on auditeeritud Aktsiaseltsi PricewaterhouseCoopers poolt ja 21.04.2015. a nõukogu koosolekul heaks kiidetud. Nõukogu on koostanud nõukogu aruande.
Otsuse eelnõu: Kinnitada Balti Kinnisvarafond AS-i 2014. majandusaasta aruanne.
Päevakorrapunkt 3:
Juhatuse ettepanek on kasumit mitte jaotada. Nõukogul ei olnud muudatusettepanekuid juhatuse poolt esitatud ja majandusaasta aruandes märgitud kasumi jaotamise ettepanekule.
Otsuse eelnõu: Kasumit mitte jaotada.

2014. majandusaasta aruande, vandeaudiitori aruande ja kasumi jaotamise ettepanekuga, samuti otsuste eelnõude, aktsionäride põhjendustega päevakorrapunktide osas ja muude dokumentidega saab tutvuda üldkoosoleku teate avaldamisest kuni üldkoosoleku toimumise päevani ettevõtte asukohas tööpäevadel kella 9.00 kuni 16.00.

Aktsionäril on õigus üldkoosolekul saada juhatuselt teavet Balti Kinnisvaraportfell AS-i tegevuse kohta. Juhatus võib keelduda teabe andmisest, kui on alust eeldada, et see võib tekitada olulist kahju aktsiaseltsi huvidele. Juhul, kui juhatus keeldub teabe andmisest, võib aktsionär nõuda, et üldkoosolek otsustaks tema nõudmise õiguspärasuse üle või esitada kahe nädala jooksul hagita menetluses kohtule avaldus juhatuse kohustamiseks teavet andma.

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/10 aktsiakapitalist, võivad nõuda täiendavate küsimuste võtmist üldkoosoleku päevakorda, kui vastav nõue on esitatud kirjalikult hiljemalt 15 päeva enne üldkoosoleku toimumist. Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/10 aktsiakapitalist, võivad kirjalikult esitada iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu mitte hiljem kui 3 päeva enne üldkoosoleku toimumist.

Vastavalt Balti Kinnisvaraportfell AS-i põhikirjale fikseeritakse koosolekul hääleõiguslike aktsionäride nimekiri seisuga 17.06 kell 09.00.

Koosolekule registreerimine algab 17.06.14 kell 13.30. Registreerimiseks palume kaasa võtta isikut tõendav dokument, aktsionäri esindajal kirjalik volikiri või esindusõigust tõendavad dokumendid.

Vastavalt äriseadustiku § 297 lg 4 võib koosolekul osaleda aktsionär ise või tema esindaja, kellele on antud kirjalik volikiri. Esindaja osavõtt ei võta aktsionärilt õigust osaleda üldkoosolekul.

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Veebilehe kasutamist jätkates nõustute sellega.
Loe ka ettevõtte Privaatsuspoliitikat.

OK