EfTEN CapitalEfTEN Capital

Uudised

Aktsionäride korralise üldkoosoleku kutse ja päevakord

Balti Kinnisvaraportfell AS-i (registrikood 10830872) juhatus kutsub kokku aktsionäride korralise üldkoosoleku 13. juunil 2018. a kell 11.00.

Koosoleku toimub Balti Kinnisvaraportfell AS-i asukohas Tallinn, A. Lauteri 5 (III korrus).

Balti Kinnisvaraportfell AS-i nõukogu määras alljärgneva üldkoosoleku päevakorra:

  1. Juhatuse ülevaade ettevõtte tegevusest
  2. Majandusaasta aruande kinnitamine
  3. Kasumi jaotamine
  4. Põhikirja muutmine

Lisainformatsioon

Nõukogu ja juhatus teevad aktsionäridele päevakorrapunktide osas järgmised ettepanekud:

Päevakorrapunkt 1:

Juhatus teeb ülevaate fondi tegevusest. Päevakorrapunkt on informatiivne.

Päevakorrapunkt 2:

Ettepanek: Kinnitada Balti Kinnisvarafond AS-i 2017. majandusaasta aruanne.

Päevakorrapunkt 3:

Ettepanek: Jaotamata kasum seisuga 31.12.2017. a summas 1 342 104 eurot jaotada järgmiselt: Aktsionäride vahel jaotatav kasumiosa (netodividend) – 400 000 eurot. Jaotamata kasum pärast eraldise tegemist on  942 104 eurot.

Dividendiõigust omavate aktsionäride nimekiri fikseeritakse 20.06.2018 Eesti väärtpaberite registri pidaja arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Dividend makstakse aktsionäridele välja 21.06.2018. a ülekandega aktsionäri pangaarvele.

Päevakorrapunkt 4:

Seoses äriseadustiku muutumisega tuleb täpsustada põhikirja punkti 6.4. üldkoosolekul osalevate aktsionäride ringi määramise aega. Põhikirjas senise üldkoosoleku päeva hommikul kell 9.00 seisuga aktsionäride ringi määramise asemel määrata üldkoosolekul osalevate aktsionäride ring üldkoosolekule eelneva Eesti väärtpaberite registri pidaja arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga ning sätestada see põhikirjas.

Ettepanek: Kinnitada põhikirja uus redaktsioon.

Aktsionäril on õigus üldkoosolekul saada juhatuselt teavet Balti Kinnisvaraportfell AS-i tegevuse kohta. Juhatus võib keelduda teabe andmisest, kui on alust eeldada, et see võib tekitada olulist kahju aktsiaseltsi huvidele. Juhul, kui juhatus keeldub teabe andmisest, võib aktsionär nõuda, et üldkoosolek otsustaks tema nõudmise õiguspärasuse üle või esitada kahe nädala jooksul hagita menetluses kohtule avaldus juhatuse kohustamiseks teavet andma. Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/10 aktsiakapitalist, võivad nõuda täiendavate küsimuste võtmist üldkoosoleku päevakorda, kui vastav nõue on esitatud kirjalikult hiljemalt 15 päeva enne üldkoosoleku toimumist. Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/10 aktsiakapitalist, võivad kirjalikult esitada iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu mitte hiljem kui 3 päeva enne üldkoosoleku toimumist.

Majandusaasta aruandega 2017, vandeaudiitori aruande ja kasumi jaotamise ettepanekuga, samuti otsuste eelnõude, põhikirja, aktsionäride põhjendustega päevakorrapunktide osas ja muude dokumentidega saab tutvuda üldkoosoleku teate avaldamisest kuni üldkoosoleku toimumise päevani ettevõtte asukohas tööpäevadel kella 9.00 kuni 16.00.

Vastavalt äriseadustiku § 297 lg 5 määratakse üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring seisuga seitse kalendripäeva enne üldkoosoleku toimumist.

Koosolekule registreerimine algab 13.06.2018 kell 10.30. Registreerimiseks palume kaasa võtta isikut tõendav dokument, aktsionäri esindajal lisaks ka kirjalik volikiri või esindusõigust tõendavad dokumendid. Vastavalt äriseadustiku § 297 lg 4 võib koosolekul osaleda aktsionär ise või tema esindaja, kellele on antud kirjalik volikiri. Esindaja osavõtt ei võta aktsionärilt õigust osaleda üldkoosolekul.

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Veebilehe kasutamist jätkates nõustute sellega.
Loe ka ettevõtte Privaatsuspoliitikat.

OK