EfTEN CapitalEfTEN Capital

EfTENist

Jätkusuutlikkus

Kinnisvara on osa meie kõigi igapäevaelust ning seeläbi on kinnisvaral ka oma roll globaalsete jätkusuutlikkuse eesmärkide täitmisel. Tänasel päeval näeme, et rõhuasetus on eelkõige keskkonnaalaste riskide juhtimisel, sest kinnisvaral on selge jalajälg, mida on võimalik eesmärgipäraselt vähendada.

Jätkusuutlikkusega seotud riskidega arvestamiseks oleme lõiminud keskkonnaalased, sotsiaalsed ja ühingujuhtimise (koosvõetuna ka ESG) riskikriteeriumid enda investeeringute otsustusprotsessi. Investeerimisotsuste tegemisel on oluline arvestada asjakohaste riskidega, millel on mõõdetav ja märgatav mõju, mida saame tuvastada, hinnata ning parimal viisil juhtida ja maandada. Need tegevused on osa süstemaatilisest hindamisprotsessist, millega alustame juba investeeringu eelanalüüsi faasis.

Peale investeeringu tegemist juhime ja jälgime kogu vara hoidmise perioodi vältel hoolikalt jätkusuutlikkusriske, mis investeerimisprotsessis said tuvastatud. Iga uue kinnisvaraobjekti tarvis töötame välja ESG riskide tegevuskava, milles sätestame tähtsamad riskid, mida jälgida ning potentsiaalsed jätkusuutlikkusriske maandavad võimalused. Suhtleme iga objekti sidusrühmadega, et tagada jätkusuutlikkusriskide teadlikkus ning koostöövõimalused, mis on kõigi osapoolte huvides.

Meie jaoks on väga tähtis läheneda jätkusuutlikkusega seotud küsimustele mõistlikult ja ratsionaalselt, tegutseda riskidega, mille mõju on kõige suurem, seejuures ohverdamata meie investorite, klientide ja partnerite ja EfTENi eesmärke.

Jätkusuutlikkustegurite negatiivsete mõjudega arvestamine

Tunnistame, et kinnisvaral on potentsiaalsed negatiivsed mõjud ülemaailmsetele jätkusuutlikkuse eesmärkidele ja usume, et seda mõju on võimalik juhtida. Jätkusuutlikkuseesmärkide seadmine on investorite jaoks muutunud järjest olulisemaks, kuid pole alati olnud sõnaselge. Juhime fonde, mis on asutatud erinevatel aegadel ning on erinevate investeerimismandaatide ja ESG ambitsioonidega. Seetõttu, ei saa me SFDR-i (2019/2088 EL) kontekstis kinnitada, et arvestame kõigi oma fondide juhtimisel investeerimisotsuste negatiivset mõju jätkusuutlikkusele.

See on tingitud kahest põhjusest: i) kahjulike mõjude kvantifitseerimine praeguses etapis on asjakohaste jätkusuutlikkuse andmete nappuse tõttu keeruline; ii)kahjulike mõjude ohjamise reeglid on väga uued ja parimaid tavasid tuleb veel välja töötada.

Eeltoodust tulenevalt võtame võimalikke ebasoodsaid jätkusuutlikkuse mõjusid arvesse kvalitatiivsel tasandil. Kui hoidmisperioodil ilmnevad negatiivsed mõjud, hindame probleemi ja rakendame vajalikke meetmeid selle leevendamiseks. Fondid, mis on võtnud selged jätkusuutlikkuseesmärgid, hindavad regulaarselt oma tegevust, mõjusid ja edusamme.

Reeglite arenedes ja parimate tavade ilmnemisel jätkame oma lähenemisviisi hindamist ja ajakohastame seda vastavalt. Oleme oma tegevustes tulevikku suunatud ning kogume andmeid ja lihvime protsesse selleks, et leida need kõige õigemad ja mõjusamad andmetel tuginevad käigud, millega jätkusuutlikkuse eesmärkidele kindlal sammul lähemale jõuda. Kus võimalik, rakendame samu põhimõtteid ka nende fondide juhtimisel, mis pole endale rohe-eesmärke võtnud.

Tasustamispõhimõtted seoses jätkusuutlikkusega

EfTEN ei rakenda eraldi tasustamispoliitikat jätkusuutlikkusriskide integreerimisega seotud tegevuste suhtes. Peame jätkusuutlikkusriskide juhtimist oma hoolsuskohustuse osaks ega rõhuta ühtegi konkreetset tegevust.

 

Failid

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Veebilehe kasutamist jätkates nõustute sellega.
Loe ka ettevõtte Privaatsuspoliitikat.

OK