EfTEN CapitalEfTEN Capital

EfTEN Kinnisvarafond

 
Fondi nimi EfTEN Kinnisvarafond AS
Fondi liik Kinnine mitteavalik aktsiaseltsina asutatud fond.
Fondi tähtaeg 2027. a, Üldkoosoleku otsusega võib pikendada ühe aasta võrra.
Fondivalitseja EfTEN Capital AS
Fondi staatus Investeerimisperiood on lõppenud, hoidmisfaas.
Audiitor AS PricewaterhouseCoopers
Fondi maht (aktsiakapital) Kuni 200 miljonit eurot.
Investeerimisfookus Äriotstarbelised rahavoogu tootvad või arendusjärgus olevad kinnisvaraobjektid Eestis, Lätis ja Leedus. Ühte kinnisvaraobjekti ei investeerita rohkem kui 30% fondi varade väärtusest.
Finantsvõimendus Maksimaalselt 85%, optimaalne 65%
Aktsiate väljalaskmine Üldkoosoleku otsuse alusel.
Märkimistasu Puudub.
Aktsiate likviidsus Fondi aktsiaid ei ole noteeritud väärtpaberibörsil. Investeeringut tuleb käsitleda kui pikaajalist investeeringut. Fondi aktsiad on vabalt võõrandatavad.
Aktsiate tagasiostmine fondi poolt Puudub.
Investeeritud kapitali minimaalne tootlikkus, millest alates hakatakse arvestama edukustasuna makstavat valitsemistasu 10 % aastas.
Valitsemistasu Koosneb põhitasust ja edukustasust. Põhitasu 2% investeeritud kapitalilt aastas. Edukustasu arvestatakse objekti põhiselt ja moodustab 20% summast, mis on fondi investeerimisobjekti müügihinna ja ostuhinna, ostmise kulude ja parenduskulude ning minimaalse prognoositava investeeritud kapitali tootlikkuse („Hurdle rate“) vahe.
Fondi vara puhasväärtus (NAV) NAV-i arvutus toimub igakuiselt vastavalt Fondi põhikirjale ning fondi ja fondi vara puhasväärtuse arvutamise korrale.
NAV avaldatakse fondivalitseja veebilehel www.eften.ee
NB! Eelmiste perioodide tootlus ei garanteeri fondi järgmiste perioodide tootlust
Dividend Üldkoosoleku otsuse alusel 4-6% investeeritud kapitalilt.
Fondi oodatav aktsiakapitali tulusus Iga-aastaselt üle 20%.
Depositoorium Swedbank AS

 

Kontaktid

Nõukogu

  • Arti Arakas (esimees)
  • Siive Penu
  • Laire Piik
  • Jaan Pillesaar
  • Sander Rebane
  • Tauno Tats
  • Kristo Oidermaa

Juhatus

Viimased uudised

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Veebilehe kasutamist jätkates nõustute sellega.
Loe ka ettevõtte Privaatsuspoliitikat.

OK