EfTEN CapitalEfTEN Capital

Blogi

EfTEN kinnisvarafondide poolaasta tulemused

Allpool anname lühiülevaate meie kolme kinnisvarafondi auditeerimata 2016. aasta esimese poolaasta majandustulemustest.

EfTEN Kinnisvarafond AS
Fondi asutamisaasta: 2009
Varade maht: 213,0 m€
Investeeringute arv: 22
Omakapital: 98,8 m€
Müügitulu: 8,5 m€ (2015 – 8,2 m€)
Puhaskasum: 6,3 m€ (2015 – 5,4 m€)
sh. varade (neto-) ümberhindlus: 1,1 m€ (2015 – 1,2 m€)
Varade puhas tootlikkus (net yield) 7,8 %
ROIC (return on invested capital)1: 21,1%
Fondi staatus: investeerimisperiood on lõppenud; hoidmisfaas

1 ROIC on fondi investeeritud omakapitali aastane kogutootlus

Esimesel poolaastal müüsime Ülikooli 6A asuva büroohoone Tartus. Oleme suures osas täitnud oma strateegilise eesmärgi, milleks oli väiksematest hoonetest väljumine ja keskendumine suurematele investeeringutele. Kõik senised kuus väiksemate hoonete müüki on toimunud kõrgema hinnaga kui seda oli iga hoone müügihetke bilansiline väärtus. Ettevaatavalt teeme ettevalmistusi DEPO ehitusmaterjalide poe ehituseks Jelgavas ja nii Viljandi UKU Keskuse kui ka Jelgava RAF-keskuse laiendamiseks.

Poolaasta aruanne on leitav siit.

EfTEN Kinnisvarafond II AS
Fondi asutamisaasta: 2015
Varade maht: 108,7 m€
Investeeringute arv: 3
Omakapital: 51,2 m€
Müügitulu: 5,7 m€ (2015 – 3,7 m€)
Puhaskasum: 2,8 m€ (2015 – 1,0 m€)
sh. varade (neto-) ümberhindlus: 1,2 m€
Varade puhas tootlikkus (net yield) 7,7 %
1ROIC (return on invested capital): 12,8%
Fondi staatus: aktiivne investeerimisfaas

1 ROIC on fondi investeeritud omakapitali aastane kogutootlus

Oleme omandanud 2016. aastal kokku 100 miljoni euro väärtuses kaubanduskinnisvara. Tallinnas ostsime Citycon’ilt Magistrali keskuse, mis on eelkõige Mustamäe linnaosa ehk regionaalse tähtsusega kaubanduskeskus. Peale esimese poolaasta lõppu omandasime juulis Domina kaubanduskeskuse Riias kokku 74,5 miljoni euro eest. Domina on Riia üks suurimaid kaubanduskeskusi 47 000 üüritava ruutmeetriga, kus me plaanime tuua olulisi muutusi keskuse kontseptsiooni kui ka üürnike kooslusesse. Domina keskuse omandamise järgselt on fondis kokku neli investeeringut ja kogu varade maht on 185 miljonit eurot.

Poolaasta aruanne on leitav siit.

EfTEN Real Estate Fund III AS
Fondi asutamisaasta: 2015
Varade maht: 56,9 m€
Investeeringute arv: 3
Omakapital: 27,2 m€
Müügitulu: 2,1 m€
Puhaskasum: 1,2 m€
sh. varade (neto-) ümberhindlus: 0,4 m€
Varade puhas tootlikkus (net yield) 8,0 %
1ROIC (return on invested capital): 15,7%
Fondi staatus: aktiivne investeerimisfaas

1 ROIC on fondi investeeritud omakapitali aastane kogutootlus

EfTEN Real Estate Fund III AS-is viisime esimeses poolaastas läbi fondi teise aktsiate avaliku emissiooni kaasates kokku 11 miljonit eurot uut omakapitali. Saadud vahendid investeerisime lõviosas DSV müügi- ja tagasirendi tehingusse, mille käigus omandasime DSV’lt kolmes Balti riigi pealinnas logistikakeskused, mida DSV üürib pikaajalise üürilepingu alusel fondilt tagasi. Poolaasta seisuga jõudsime lõpuni viia Vilniuse logistikakeskuse omandamise. Tallinna ja Riia DSV hoonete tehing jõustus lõplikult peale poolaasta lõppu juulis.

Poolaasta aruanne on leitav siit.

Kokkuvõte

Oleme kõigi meie juhitud fondide tulemustega igati rahul. Turu üldist seisu iseloomustab uute äripindade pakkumise suurenemine igas segmendis, tänu millele üürihinnad liiguvad külgsuunas. Üürihinna tõusu pidurdab omakorda olematu inflatsioon. Tänu keskpankade jätkuvale väga madalale intressipoliitikale on märgata üleüldist ärikinnisvara tootlustasemete langust, mis tõstab kinnisvara hinda. Balti riikide ärikinnisvaraturu likviidsust hoiab madalal tasemel jätkuvalt kasin välisinvesteeringute tase, eeskätt tänu muredele Balti riikide julgeolekuolukorra pärast.

Domina keskuse omandamise järgselt on EfTEN Capitali hallatavate varade maht kasvanud 500 miljoni euroni. Meie esmaseks prioriteediks ei ole portfelli mahu edasine kasvatamine, vaid peamiselt keskendumine olemasolevatele investeeringutele. Kasvavate kinnisvarahindade tingimustes on järjest raskem leida sobiva riski/tulu suhtega investeerimisobjekte. Meie teine ja kolmas fond jätkavad investeerimistegevust ja sobilike investeerimisobjektide otsimist kuid eeldame edasist investeerimistempo alanemist.

Viljar Arakas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         EfTEN Capital tegevjuht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 EfTEN kinnisvarafondide fondijuht